Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за клиентите на И Революшън ЕООД


Информация за дружеството, което обработва Вашите данни:
Информация за длъжностното лице по защита на личните данни:

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Т.1. И Революшън събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, предоставяне на допълнителни услуги по договорите, регистрация и използване на услугите през нашия уебсайт https://www.toolsfactor.com, участие в нашите кампании, на основание Член 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Т.2.(1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, регистрацията и използването на нашия уебсайт https://www.toolsfactor.com, регистрация и участие в нашите събития, за изпълнение на свои законови задължения, включително за следните цели:

 

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

(3) При обработването и съхранението на личните данни, И Революшън може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Т.3.(1) За сключването и изпълнението на договор, включително договор от разстояние, предоставяне на допълнителни услуги, регистрация за участие в наша кампания и др., Дружеството може да събира и обработва следните категории лични данни:

 (2) При сключване на договор с търговски партньор или клиент ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

Т.4. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

1. Продажба на стока на краен клиент в търговски обект - Целта на операцията е осъществяване на продажба на стока в търговски обект с краен клиент, осъществяване на контакт с него и съставяне на изискуемите счетоводни документи.

2. Сключване и изпълнение на договор от разстояние - Целта на операцията е осигуряване на използването на електронния магазин за закупуване на стоки, включително предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки.

3. Предявяване на рекламация на стока, включително по договор от разстояние – приемане на рекламация от физическо лице по реда на Член 122 от Закона за защита на потребителите и съставяне на необходимите документи за изпълнение на рекламацията, включително осъществяване на контакт с потребителя за уважена рекламация след приемането и.

4. Връщане или замяна на стока– Целта на операцията е предоставяне на възможност на клиента да върне или замени стока и да му бъде удовлетворено желанието да върне стоката и да му бъдат възстановени платените суми за нея.

5. Упражняване на право на отказ и извършване на рекламация от договор, сключен от разстояние - Операцията има за цел администриране на процеса по упражняване на правата на потребителите за рекламация на стоката съгласно Член 122 от Закона за защита на потребителите и правото на отказ от договора съгласно Член 50 от Закона за защита на потребителите.

6. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

7. Организиране и провеждане на кампания – Целта на тази операция е организирането и провеждането на кампании, както и предоставяне на награди при проведени игри и томболи.

Т.5 (1) Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

(2) Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен представител.

(3) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Т.6 (1) И Революшън съхранява Вашите лични данни като клиент и страна по договор за продажба за целия срок на действие на договора, но не по – малко от 10 години, след изтичането на който Дружеството съхранява единствено документите, съдържащи лични данни, които има законово задължение да пази за съответния предвиден в закона срок. По отношение на всички останали данни, Дружеството полага необходимите грижи да ги изтрие и унищожи без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) И Революшън съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 10 години за целите на защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) И Революшън съхранява Вашите лични данни, които сте ни предоставили за участие в събитие или кампания, за срока на провеждане на събитието или кампанията, освен ако не изявите желание да получавате информация занапред на предоставената от Вас електронна поща.

(4) И Революшън обработва Вашите лични данни, които сте ни предоставили за получаване на бюлетин, до оттегляне на съгласието за обработване.

(5) И Революшън Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на И Революшън или друго.

Т.7 И Революшън съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на И Революшън, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Т.8 (1) И Революшън може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) И Революшън Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Т.9 (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, за които сте дали изрично съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, изпратено по електронна поща или предоставено на хартия до адрес на И Революшън.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате нашия уебсайт и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Т.10 Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

 

Право на достъп

Т.11 (1) Вие имате право да изискате и получите от И Революшън потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, като изпратите искане в свободен текст по електронна поща или на хартия на адрес на И Революшън.

(3) И Революшън Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но И Революшън си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Т.12 Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до И Революшън по електронна поща или на хартия на адрес на И Революшън.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Т.13 (1) Вие имате правото да поискате от И Революшън изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а И Революшън има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

(2) И Революшън не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

(3) За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да подадете искане по електронна поща или на хартия на адрес на И Революшън, чрез искане в свободен текст.

(4) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(6) С изтриване на Вашите лични данни, предоставени за регистрация в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате уебсайта и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(7) И Революшън не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Т.14 (1) Вие имате право да изискате от И Революшън да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

 

Право на преносимост

Т.15 (1) Вие можете по всяко време да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас от Дружеството, като подадете искане по електронна поща или на хартия на адрес на И Революшън, чрез искане в свободен текст.

(2) Вие можете да поискате от Дружеството директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(3) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

 

Право на получаване на информация

Т.16 Вие можете да поискате от Дружеството да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Т.17 Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Т.18 (1) Ако И Революшън установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) И Революшън не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Т.19 За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, И Революшън може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни: 

Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Т.20 Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Т.21 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Tелефон: 02 915 3 518

Електронна страница: www.cpdp.bg

 

Т.22 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Т.23 Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Т.24 Тази Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни е приета на 23.05.2018 г. И Революшън може да променя Задължителната информация и се задължава да поддържа актуална версия на своя уебсайт и на местата, където тя се предоставя.