ToolsFactor.com използва бисквитки. Продължавайки нататък, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.
За Информация и Консултация: 0877992998 info@toolsfactor.com
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ?
  БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
 • Безплатна доставка за поръчки над 68лв в цяла България *
 • * Отстъпките са валидни за всички артикули извън акция
Oторизиран търговец

Уважаеми клиенти


От 2015г. ToolsFactor.com е официален премиум дистрибутор на машини и консумативи DREMEL!
Ако имате нужда от допълнителна информация или напълно безплатна консултация, моля свържете се с нас, като ни се обадите на тел: 0877992998 или ни пишете на e-mail: info@toolsfactor.com Ще Ви помогнем с удоволствие!

Приятно пазаруване,
Екипът на ToolsFactor.com
BOSCH Blue Force

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за клиентите на И Революшън ЕООД


Информация за дружеството, което обработва Вашите данни:
 • Име на фирмата: И Революшън ЕООД
 • ЕИК: 201756344
 • Адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. АРХ.ХР.ДИМОВ 28
 • Електронна поща: info@toolsfactor.com
 • Tелефон: 0877992998

Информация за длъжностното лице по защита на личните данни:
 • Наименование: Станимир Стоев
 • Управител и длъжностното лице по защита на личните данни на И Революшън ЕООД
 • За кореспонденция: info@toolsfactor.com
 • Tелефон: 0877992998

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Т.1. И Революшън събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, предоставяне на допълнителни услуги по договорите, регистрация и използване на услугите през нашия уебсайт https://www.toolsfactor.com, участие в нашите кампании, на основание Член 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент или участник в кампания;
 • Изпълнение на задълженията на И Революшън по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо И Революшън;
 • За целите на легитимните интереси на И Революшън или на трета страна.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Т.2.(1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, регистрацията и използването на нашия уебсайт https://www.toolsfactor.com, регистрация и участие в нашите събития, за изпълнение на свои законови задължения, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • предоставяне на допълнителни услуги на нашите клиенти по тяхно желание или като част от изпълнението на договора;
 • осъществяване на контакт с клиенти и участници в кампании;
 • регистрация в нашия уебсайт и предоставяне на пълна функционалност при използването на нашите услуги;
 • регистрация на участник в кампания;
 • счетоводни цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения при изразено от Вас желание.

 

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, И Революшън може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;
 • защита от правни претенции към Дружеството.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Т.3.(1) За сключването и изпълнението на договор, включително договор от разстояние, предоставяне на допълнителни услуги, регистрация за участие в наша кампания и др., Дружеството може да събира и обработва следните категории лични данни:

 • Две имена;
 • Адрес;
 • Телефонен номер;
 • Електронна поща;
 • Профил в социална мрежа;
 • Данни по лична карта (единствено, при закупуване на стоки на изплащане).

 (2) При сключване на договор с търговски партньор или клиент ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

Т.4. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

1. Продажба на стока на краен клиент в търговски обект - Целта на операцията е осъществяване на продажба на стока в търговски обект с краен клиент, осъществяване на контакт с него и съставяне на изискуемите счетоводни документи.

 • Данни, които се обработват: Две имена, адрес (за издаване на търговска гаранция) и телефон (за издаване на търговска гаранция). При закупуване на стоки на изплащане се събират също така данни по лична карта.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – Член 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията по Продажба на стока на краен клиент в търговски обект е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

2. Сключване и изпълнение на договор от разстояние - Целта на операцията е осигуряване на използването на електронния магазин за закупуване на стоки, включително предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки.

 • Данни, които се обработват: Две имена, електронна поща; телефон за връзка с получател на закупените стоки и адрес за доставка на закупените стоки. При закупуване на стоки на изплащане се събират също така данни по лична карта.
 • Данни, които се събират автоматично: IP (интернет адрес на устройството, от което се посещава онлайн магазина) с цел защита на информационната сигурност и защита от злоупотреби от недобронамерени лица или организации.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – Член 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията по Сключване и изпълнение на договор от разстояние е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

3. Предявяване на рекламация на стока, включително по договор от разстояние – приемане на рекламация от физическо лице по реда на Член 122 от Закона за защита на потребителите и съставяне на необходимите документи за изпълнение на рекламацията, включително осъществяване на контакт с потребителя за уважена рекламация след приемането и.

 • Данни, които се обработват: Две имена, електронна поща за кореспонденция при договор от разстояние; телефон за връзка с подател на рекламацията и адрес за доставка на отремонтираните стоки.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – Член 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията по Предявяване на рекламация на стока е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

4. Връщане или замяна на стока– Целта на операцията е предоставяне на възможност на клиента да върне или замени стока и да му бъде удовлетворено желанието да върне стоката и да му бъдат възстановени платените суми за нея.

 • Данни, които се обработват: Две имена, електронна поща; телефон, адрес за доставка на заменените стоки, в случай, че субекта е предявил желание за подмяна на стока и IBAN на субекта, в случай, че желае да му бъдат възстановени платените суми за върнатите стоки в законоустановения срок.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – Член 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията по Връщане или замяна на стока е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

5. Упражняване на право на отказ и извършване на рекламация от договор, сключен от разстояние - Операцията има за цел администриране на процеса по упражняване на правата на потребителите за рекламация на стоката съгласно Член 122 от Закона за защита на потребителите и правото на отказ от договора съгласно Член 50 от Закона за защита на потребителите.

 • Данни, които се обработват: Две имена, електронна поща; телефон, адрес за доставка на заменените стоки, в случай, че субекта е предявил желание за подмяна на стока и IBAN на субекта, в случай, че желае да му бъдат възстановени платените суми за върнатите стоки в законоустановения срок.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – Член 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Упражняване на право на отказ и извършване на рекламация от договор, сключен от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

6. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

 • Данни, които се обработват: Две имена, електронна поща.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – Член 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

7. Организиране и провеждане на кампания – Целта на тази операция е организирането и провеждането на кампании, както и предоставяне на награди при проведени игри и томболи.

 • Данни, които се обработват: Две имена, адрес, телефонен номер, електронна поща, профил в социална мрежа.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – Член 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията по Организиране и провеждане на събитие е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Т.5 (1) Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(2) Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен представител.

(3) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Т.6 (1) И Революшън съхранява Вашите лични данни като клиент и страна по договор за продажба за целия срок на действие на договора, но не по – малко от 10 години, след изтичането на който Дружеството съхранява единствено документите, съдържащи лични данни, които има законово задължение да пази за съответния предвиден в закона срок. По отношение на всички останали данни, Дружеството полага необходимите грижи да ги изтрие и унищожи без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) И Революшън съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 10 години за целите на защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) И Революшън съхранява Вашите лични данни, които сте ни предоставили за участие в събитие или кампания, за срока на провеждане на събитието или кампанията, освен ако не изявите желание да получавате информация занапред на предоставената от Вас електронна поща.

(4) И Революшън обработва Вашите лични данни, които сте ни предоставили за получаване на бюлетин, до оттегляне на съгласието за обработване.

(5) И Революшън Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на И Революшън или друго.

Т.7 И Революшън съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на И Революшън, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Т.8 (1) И Революшън може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) И Революшън Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Т.9 (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, за които сте дали изрично съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, изпратено по електронна поща или предоставено на хартия до адрес на И Революшън.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате нашия уебсайт и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Т.10 Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

 

Право на достъп

Т.11 (1) Вие имате право да изискате и получите от И Революшън потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, като изпратите искане в свободен текст по електронна поща или на хартия на адрес на И Революшън.

(3) И Революшън Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но И Революшън си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Т.12 Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до И Революшън по електронна поща или на хартия на адрес на И Революшън.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Т.13 (1) Вие имате правото да поискате от И Революшън изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а И Революшън има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо И Революшън;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) И Революшън не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо И Революшън или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да подадете искане по електронна поща или на хартия на адрес на И Революшън, чрез искане в свободен текст.

(4) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(6) С изтриване на Вашите лични данни, предоставени за регистрация в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате уебсайта и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(7) И Революшън не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Т.14 (1) Вие имате право да изискате от И Революшън да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на И Революшън да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • И Революшън не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на И Революшън имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

 

Право на преносимост

Т.15 (1) Вие можете по всяко време да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас от Дружеството, като подадете искане по електронна поща или на хартия на адрес на И Революшън, чрез искане в свободен текст.

(2) Вие можете да поискате от Дружеството директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(3) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

 

Право на получаване на информация

Т.16 Вие можете да поискате от Дружеството да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Т.17 Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Т.18 (1) Ако И Революшън установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) И Революшън не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Т.19 За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, И Революшън може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни: 

 • И Революшън ЕООД
 • Еконт Експрес ООД

Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Т.20 Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Т.21 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Tелефон: 02 915 3 518

Електронна страница: www.cpdp.bg

 

Т.22 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Т.23 Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Т.24 Тази Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни е приета на 23.05.2018 г. И Революшън може да променя Задължителната информация и се задължава да поддържа актуална версия на своя уебсайт и на местата, където тя се предоставя.